Regulamin Sprzedaży Hurtowej

Regulamin sprzedaży hurtowej

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z zakupów hurtowych ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.naturomat.pl (dalej zwany jako Naturomat) przez kupujących (dalej zwanych jako Klient).
2. Właścicielem jest NETWAKACJE Dorota Gajewska z siedzibą w Haczów 838, 36-213 Haczów.
NIP: 684-108-74-68, REGON: 370499530
tel: 514485063, e-mail: hurt@naturomat.pl

3. Strona NATUROMAT.PL działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów kupna sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego, oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę naturomat.pl i  zasady świadczenia tych usług,.

5. Każdy Konsument z chwilą podjęcia czynności zmierzających do zakupu  za pośrednictwem  Strony NATUROMAT.PL zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

- Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

- Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.  (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

- Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

II.  SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Oferta zakupu hurtowego skierowana jest do przedsiębiorstw, instytucji oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Naturomat nie obsługuje osób fizycznych.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie poprawnych danych.
3. Aby móc korzystać z
zakupów hurtowych należy się zarejestrować w systemie. Klient dokonując rejestracji akceptuje Regulamin sprzedaży hurtowej.

4.Składanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego naturomat.pl jest dostępne przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę. W celu złożenia zamówienia klient wybiera i zaznacza interesujące go artykuły, po czym akceptuje zakupy poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego i zapłatę za towar oraz koszty wysyłki.

5.Umowa sprzedaży pomiędzy klientem, a sprzedawcą zostaje zawarta w momencie otrzymania przez klienta oświadczenia sprzedawcy o realizacji zamówienia, co odbywa się drogą mailową do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia przez sprzedawcę

6. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana fakturą, wysłaną drogą mailową lub dołączana do przesyłki, jeżeli kupujący wyrazi taką potrzebą

III. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONY TOWAR

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:
1.1. Tradycyjny przelew bankowy na rachunek firmy, nr: 90 1140 2004 0000 3802 7881 6509/ mbank

1.2. Ekspresowy przelew bankowy za pośrednictwem Blue Media S.A.
1.3. Płatność przy odbiorze
1.4 Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

1.5 Koszt przesyłki zależy od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz wybranego rodzaju przesyłki. Informacje dostępne na stronie www.naturomat.pl

1.6 W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Minimum logistyczne wynosi 600 zł brutto.

2. Zamówienia są wysyłane w dni robocze do 3 dni od daty złożenia zamówienia.
3. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem kuriera (dodatkowo płatne). W dni robocze od poniedziałku do piątku pod adres podany podczas składania zamówienia.

4. Po dostarczeniu przesyłki przez przewoźnika, kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera i w razie wystąpienia uszkodzeń powinien zostać spisany protokół szkody, który może być podstawą do reklamacji

5. W wypadku braku zamówionych towarów w magazynie, Naturomat poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

 

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć  klientowi zamawiany towar bez wad.

2. Klient może złożyć reklamację:

      -  w formie pisemnej, na adres mailowy: hurt@naturomat.pl

      - telefonicznie, pod nr tel. 514485063,

      - w formie pisemnej na adres sklepu podany w zakładce kontakt

3. Po rozpatrzeniu reklamacji, reklamowany towar powinien zostać odesłany na adres sprzedawcy. Koszt związany z odesłaniem towaru zostanie zwrócony klientowi po otrzymaniu przesyłki i uwzględnieniu reklamacji w ciągu 14 dni.

4. Towar zwracany musi być w stanie nienaruszonym w oryginalnych opakowaniach aby mógł być podstawą zwrotu.

5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), najpóźniej do 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

VI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.Jeżeli postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez konsumenta rezultatu, konsument może między innymi:

- zwrócić się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Adresy dostępne na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

-skorzystać z  bezpłatnej pomocy rzecznika praw konsumenta

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest firma NETWAKACJE Dorota Gajewska, z siedzibą 36-213 Haczów 838

2. Dane osobowe kupującego przechowywane są za zgodą kupującego do realizacji umowy zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl